Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 29/6/2018 14:00

Nhiều kết quả quan trọng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

Nhiều kết quả quan trọng sau 05 năm  thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

GD&TĐ - Vừa qua. tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Trưởng ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào 05 nội dung chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số bộ ngành và của các cấp hội, các tổ chức – chính trị xã hội có liên quan; Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở và Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất liên quan.

Qua đó, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện NQ/TW vừa để khẳng định thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 05 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Cũng tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về những nội dung hội nghị đề ra. Tập trung vào những chủ đề quan trọng, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như những khó khăn, bất cập, trên cơ sở đó đã đưa ra những đề xuất kiến nghị mang tính xây dựng.

Đặc biệt, tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Liệu, Uỷ viên ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam báo cáo khái quát Một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT sau 05 triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả hội nghị cho thấy, trong hơn 05 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tiến hành hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tuyên truyền được chú trọng và được thực hiện nghiêm túc. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan đã bám sát Nghị quyết. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong những năm tiếp theo.

Với trên 300 đại biểu đến từ Trung ương, địa phương, bộ ngành và trên 10 báo cáo tham luận, phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Ngô Đông Hải nêu rõ, Ban Kinh tế Trương ương sẽ tiếp tục làm việc, chắt lọc những bài viết, những ý kiến phát biểu, khuyến nghị hay, có giá trị để phục vụ cho việc Tổng kết Nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành liên quan, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tham gia tiếp tục triển khai Nghị quyết, cùng với phối hợp xây dựng Đề án tổng kết nghị quyết đạt được kết quả cao nhất./.

Phong Điệp