Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 16/1/2017 22:46

Nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội

GD&TĐ - Tại Quyết định 51/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nghỉ hưu theo chế độ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ