Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 10/6/2019 19:24

Ngày làm việc thứ mười sáu, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 16 của Quốc hội. Ảnh: Lâm HiểnToàn cảnh ngày làm việc thứ 16 của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

GD&TĐ - Sáng 10/6, Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Phiên họp này có sự tham gia dự thính của Đoàn ĐBQH Cuba, do Thư ký Hội đồng Nhà nước Homero Acosta Aslvarez làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngay sau khi nghe Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 với 446/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,15% tổng số ĐBQH.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong quá trình xây dựng dự án Luật còn có ý kiến khác nhau về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh.

Nhóm ý kiến thứ nhất đề xuất giảm số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay xuống còn 1 Phó Chủ tịch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi cả nước. Chính phủ thống nhất với ý kiến này. Nhóm ý kiến thứ hai đề xuất giữ nguyên số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện như Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành nhằm bảo đảm cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong bối cảnh đẩy mạnh phân quyền, phân cấp đối với chính quyền địa phương hiện nay.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, không nên giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh một cách cào bằng. Việc cắt giảm cần được cân nhắc thận trọng, hướng tới bảo đảm 2 mục tiêu: Tinh giản bộ máy và không tăng biên chế, nhưng phải bảo đảm hoạt động hiệu quả. Nếu không xét điều kiện cụ thể của từng địa phương mà chỉ giảm cơ học thì sẽ không hiệu quả và dẫn đến việc phải sửa luật thường xuyên.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Với 420/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 86,78% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Cuối buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

C. Sơn