Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 9/10/2013 09:04

Ngày làm việc thứ 9 Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng

Ngày làm việc thứ 9 Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng

Theo chương trình làm việc của Hội nghị, sáng 8/10, ngày làm việc thứ chín Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị làm việc tại tổ.

Theo chương trình làm việc của Hội nghị, sáng 8/10, ngày làm việc thứ chín Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị làm việc tại tổ.

Các đại biểu đã nghiên cứu, góp ý sửa trực tiếp vào dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) và các dự thảo nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Chiều cùng ngày, các vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị nghỉ không họp, Bộ Chính trị tiếp tục họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về các đề án trình Hội nghị.

Theo TTXVN