Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 5/10/2013 22:54

Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng

Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng

Sáng 5/10, ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về quy chế bầu cử trong Đảng; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Sáng 5/10, ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về quy chế bầu cử trong Đảng; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận hai nội dung trên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Theo TTXVN