Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 3/10/2013 06:29

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị BCH Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị BCH Trung ương Đảng

Sáng 2/10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hội trường. Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Sáng 2/10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hội trường. Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ = đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo TTXVN