Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 5/1/2019 07:00

Ngành Xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 9,2%

Năm 2018, giá trị sản xuất xây dựng đạt 9,2% so với kế hoạch đề ra từ 8,46 đến 9,21%Năm 2018, giá trị sản xuất xây dựng đạt 9,2% so với kế hoạch đề ra từ 8,46 đến 9,21%

GD&TĐ - Năm 2018, giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng tăng trưởng 9,2%. Công tác xây dựng thể chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyên ngành có nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đây là những nội dung được khẳng định trong báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành xây dựng diễn ra sáng 4/1.

Theo Bộ Xây dựng, trong số 16 chỉ tiêu của năm 2018, có 3 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là chỉ tiêu về kính xây dựng (265/320 triệu m2) và gạch ốp lát (705/770 triệu m2). Ngành Xây dựng đã kiến nghị bãi bỏ 5 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó, bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 47,3% và giữ nguyên 15% trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trong năm 2018, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ngành xây dựng theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt; rà soát, sắp xếp 37 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; giảm 10% số lượng đầu mối tại các đơn vị.

Liên quan đến công tác thanh tra, năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ triển khai 90 cuộc thanh tra trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch; Các công trình, dự án; hoạt động kinh doanh bất động sản… Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty MBLand, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec), Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV (SGCC)…

Đăng Chung

Tin tiêu điểm