Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 18/9/2018 20:34

Ngành thuế thanh tra hơn 50.000 doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, đến thời điểm 31/8/2018, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra 50.178 doanh nghiệp trên cả nước. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.998 tỷ đồng. Số thu này bằng 80,37% so với cùng kỳ năm 2017.
 

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành thuế đã giảm khấu trừ là hơn 814 tỷ đồng; giảm lỗ là hơn 13.685 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.599 tỷ đồng. Số thu này đạt 51,11% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 68,75% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 8, cơ quan thuế trên cả nước đã kiểm tra được 306.162 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Từ đó, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách thêm gần 221 tỷ đồng. Đồng thời giảm khấu trừ gần 42 tỷ đồng; giảm lỗ gần 67 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế. Đáng chú ý, đến hết tháng 8, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 270 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, nhờ đó, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 737 tỷ đồng. Kết quả đã giảm lỗ 3.166 tỷ đồng; giảm khấu trừ 12,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.348 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đảm bảo số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra đạt 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động.

V.D