Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 28/9/2015 09:09

Ngành GD&ĐT vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

GD&TĐ - Tại lễ Kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945 - 2015), Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI, diễn ra ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch nước đã trao tặng ngành GD&ĐT Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng sự có mặt của gần 900 đại biểu - những gương mặt tiêu biểu nhất của ngành Giáo dục.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI, năm 2015 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015; biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc; cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Ngành. 

Đại hội cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 của toàn ngành Giáo dục, tạo động lực cho toàn Ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác GD&ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngành GD&ĐT đã vinh dự được nhận Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.