Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 16/4/2019 17:25

Ngân hàng Thế giới tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển GD Đại học Việt Nam

Buổi làm việc của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với nhóm nghiên cứu của WB. Ảnh: Việt HàBuổi làm việc của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với nhóm nghiên cứu của WB. Ảnh: Việt Hà

GD&TĐ - Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm bàn bạc, định hướng cho công tác tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển Giáo dục đại học (GDĐH) giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 2045. 

Dự buổi làm việc có đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, đại diện một số ĐH, trường ĐH đang thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia liên quan đến chiến lược này.

Sau một khoảng thời gian phối hợp làm việc và nghiên cứu, tham vấn chính sách về GDĐH cho Bộ GD&ĐT, tại đây, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng hiện nay của GDĐH ở Việt Nam hiện nay cũng như các phương án để nâng cao hiệu quả hoạt động và phương hướng đổi mới hệ thống GDĐH. Theo nhóm nghiên cứu, trong chiến lược phát triển GDĐH trong trung và dài hạn, Việt Nam phải bám vào 4 trụ cột chính gồm:

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà

Tăng cường mức độ bao phủ (đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức đào tạo, bên cạnh các phương thức đào tạo truyền thống đang có, thúc đẩy đầu tư tư nhân vào GDĐH); Tập trung nâng cao chất lượng và sự phù hợp với GDĐH; Đổi mới thể chế và quản trị hệ thống; Tăng cường ngân sách đầu tư phát triển cho GDĐH.

Ông Achim Fock – Quyền Giám đốc quốc gia của WB cho rằng: trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tham vấn cho Bộ xây dựng Nghị định hướng dẫn triển khai Luật GDĐH vừa được Quốc hội ban hành.

Đồng thời hai bên sẽ cùng nhau xây dựng những mục tiêu, chỉ tiêu chính của chiến lược trong từng giai đoạn để tham vấn cho Chính phủ và các bên liên quan xây dựng chiến lược để hình thành nên những mục tiêu, kế hoạch cụ thể như: tăng cường đầu tư tài chính cho GDĐH, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân vào GDĐH...

 Ông Achim Fock và nhóm nghiên cứu của WB tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà

Những mục tiêu chính trong chiến lược phát triển GDĐH của Việt Nam phải đảm bảo tư duy chiến lược để phù hợp, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công trong trung và dài hạn để xây dựng kế hoạch cụ thể.

Về cách làm, ông Achim Fock, đề nghị các Cục, Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT cử người cùng tham gia công tác nghiên cứu và sự tham gia của các bộ, ngành liên quan đến xây dựng chiến lược.

Bộ trưởng yêu cầu các Cục, Vụ chức năng của Bộ thường xuyên phối hợp cùng với nhóm nghiên cứu, tham vấn của WB để tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp, xây dựng chiến lược phát triển GDĐH, nhất là trong các ĐH, trường ĐH.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đồng ý với đề xuất của ông Achim Fock về hướng nghiên cứu và cách thức phối hợp làm việc giữa các bên để xây dựng được chiến lược phát triển GDĐH giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trình Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, WB tham vấn cho Bộ xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển GDĐH trong từng giai đoạn. Phía Việt Nam sẽ kết nối chiến lược với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để hình thành nên các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể. Trước mắt là nhóm nghiên cứu tham vấn cho Bộ hoàn thành xây dựng Nghị định hướng dẫn triển khai Luật GD Đại học.

 Đại diện các Cục, Vụ chức năng dự buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà

Bá Hải

Tin tiêu điểm