Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 6/8/2019 17:19

Năng suất lao động ngành nông lâm thủy sản thấp nhất

Nông lâm thủy sản là khu vực sản xuất có NSLĐ thấp (ảnh nguồn ILO)Nông lâm thủy sản là khu vực sản xuất có NSLĐ thấp (ảnh nguồn ILO)

GD&TĐ - Mặc dù là khu vực sản xuất có tốc độ tăng năng suất lao động (NSLĐ) tốt nhất, nhưng NSLĐ của ngành nông lâm thủy sản mới chỉ bằng 30,4% NSLĐ của khu vực công nghiệp và xây dựng,...

Theo Tổng cục Thống kê, Nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành có NSLĐ thấp nhất trong các ngành kinh tế. Mặc dù, đây là khu vực có tốc độ tăng NSLĐ bình quân cao nhất với 5,2%/năm giai đoạn 2011-2018, cao hơn tốc độ tăng bình quân của khu vực công nghiệp và xây dựng. NSLĐ đến năm 2018 theo giá hiện hành đạt 39,8 triệu đồng/lao động, chỉ bằng 38,9% NSLĐ của toàn nền kinh tế, bằng 30,4% NSLĐ của khu vực công nghiệp và xây dựng, bằng 33,7% khu vực dịch vụ…

Mức tăng trưởng NSLĐ chung cho thấy, Việt Nam đã thu hẹp được khoảng cách tương đối với các nước ASEAN có trình độ phát triển cao hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với thách thức rất lớn trong thời gian tới để có thể bắt kịp mức NSLĐ của các nước.

Anh Quang

Tin tiêu điểm