Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 26/2/2019 21:04

Nâng mức cho vay tối đa với hộ nghèo lên 100 triệu đồng

Mức cho vay tối đa với hộ nghèo được nâng từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộMức cho vay tối đa với hộ nghèo được nâng từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ

GD&TĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
 

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội nâng mức cho vay tối đa với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 187.000 tỷ đồng; trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38.000 tỷ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.

N. Khánh