Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 30/1/2015 18:00

Nâng cấp hạ tầng phát triển nông nghiệp vùng Cù lao Tây

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó Biến đổi khí hậu vùng Cù lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp" vào danh mục các dự án đề xuất Quỹ Ả-rập Xê-út.
Dự án trên được thực hiện tại 5 xã thuộc Cù lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp trong 4 năm với tổng kinh phí thực hiện là 29,8 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án là tăng cường khả năng chống ngập, chống lũ, giảm thiểu tác động của thiên tai, cải thiện đời sống xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân tại vùng Dự án.

Kết quả chính của Dự án là cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao chống lũ kết hợp giao thông nông thôn, các công trình chống ngập cho 5 xã vùng Cù lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ