Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 7/12/2017 19:17

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam

Hội nghị tập huấn về “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”Hội nghị tập huấn về “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”

GD&TĐ - Hội nghị tập huấn về “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” do Ban chỉ đạo về Nhân quyền Chính Phủ, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban chỉ đạo về Nhân quyền Quảng Ninh phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 7.12 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện các Bộ, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các đơn vị liên quan cùng nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng tham dự Hội nghị.

Với mục đích tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng và đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Ban tổ chức Hội nghị đã cung cấp những thông tin cơ bản về quan điểm, trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người.

Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng cung cấp những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết  và nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam thời gian tới.

Hội nghị tập huấn còn là dịp tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương…Tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền về quyền con người.

Ban tổ chức tin tưởng sau Hội nghị này báo chí sẽ tích cực, chủ động đóng góp nhiều hơn trong việc tuyên truyền về lĩnh vực này.

Phương Linh