Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 15/7/2017 09:10

Năm học mới tiếp tục ban hành 9 nhóm nhiệm vụ, 5 giải pháp

GD&TĐ - Sáng 15/7, tại TP Đà Năng, tiếp tục chương trình nghị sự hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2017, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Bộ đưa ra cho năm học mới, trên cơ sở đó, các Giám đốc sở sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến triển khai như thế nào để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2017 – 2018.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các Giám đốc Sở thảo luận đóng góp ý kiến cho hội nghị, xem xét những nhiệm vụ giải pháp Bộ dự kiến đưa ra đã đúng và trúng chưa, có tính khả thi hay không.

Bộ trưởng đề nghị: Văn phòng Bộ, Các Cục, Vụ chức năng của Bộ sau hội nghị này sẽ nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp của Giám đốc các Sở GD&ĐT các địa phương, cụ thể hóa thành các tiêu chí, chỉ tiêu trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giảm pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018;

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Tiếp tục công tác quản lý, điều hành thành công trong năm học vừa qua, năm học mới này, Bộ GD&ĐT tiếp tục xây dựng chủ trương đường lối thành 9 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp cơ bản; Năm học mới tiếp tục sẽ ban hành 9 nhóm nhiệm vụ, 5 giải pháp và sẽ còn tiếp tục trong những năm học tiếp theo.

Theo Bộ trưởng, tuy tên gọi giống nhau, nhưng nội hàm các nhiệm vụ, giải pháp trong từng năm sẽ được ban hành khác nhau tùy theo từng năm học cụ thể.

Bá Hải