Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 27/9/2015 19:00

Một số loại thủy lôi do Hải quân Việt Nam tự lực sản xuất

Đây là những loại thủy lôi do Hải quân nhân dân Việt Nam tự lực sản xuất, vừa được trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020...
Thủy lôi KMP.

Thủy lôi KMP hoạt động theo nguyên tắc chạm nổ, tự động định sâu, sử dụng nhiều phương tiện thả có độ cao đến 1,5m.

Thủy lôi đã được nghiệm thu trên bờ và trên biển năm 2013 đạt kết quả tốt.

Thủy lôi KMP được sản xuất bởi Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân; được Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt.

* Thủy lôi UĐM:

Đây là loại thủy lôi không chạm nổ, được thả trong chướng ngại thủy lôi phòng thủ để tiêu diệt các loại tàu mặt nước của địch ở độ sâu từ 12 – 50m và tàu ngầm ở độ sâu đến 125m.

Thủy lôi UĐM.

UĐM được thả từ tàu mặt nước hoặc máy bay.

Năm 2014, thủy lôi được nghiệm thu thả, thử nổ trên biển đạt kết quả tốt, các thông số đều tương đương với thủy lôi do Liên Xô sản xuất.

Thủy lôi UĐM cũng do Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân sản xuất.

Theo qdnd