Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 3/7/2018 09:32

Một số chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 7/2018

Một số chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 7/2018

GD&TĐ - Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018; Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ; Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ… Đó là 4 trong số những chính sách mới của Chính phủ, có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu: Nghị định 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt có hiệu lực từ 1/7/2018, trong đó quy định miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu.

Định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Có hiệu lực từ 1/7/2018, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó quy định cụ thể việc định giá tài sản, giám định thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018: Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ: Có hiệu lực từ 1/7/2018, Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.

Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ: Nghị định 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Nghị định này quy định về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; huấn luyện, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; trách nhiệm quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Quy định mới về hoạt động khuyến mại: Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/5/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu lực từ ngày 15/7/2018, trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.

Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông: Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/5/2018 về khuyến nông có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…

Việt Dũng

Tin tiêu điểm