Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 27/2/2017 13:31

Miền Bắc chấm dứt đợt rét đậm, rét hại

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hết ngày 27/2, khu vực miền Bắc sẽ chấm dứt đợt rét đậm, rét hại kéo dài vài ngày qua.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 27/2, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 28/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 06/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 27/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 28/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 01/3 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 06/3, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, riêng vùng núi từ đêm 6 có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3 và ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 06/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 27, ngày 28, sau phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc, trời lạnh.

Từ ngày 03 đến ngày 06/03, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Ngày 07, ngày 08/3, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa vài nơi, Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc, trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi trong khoảng ngày 27, ngày 28/2; những ngày khác phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 03 đến ngày 08/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày 27, ngày 28/2, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 27, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 02 đến ngày 08/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3 trong ngày 1, ngày 2, sau gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 01/3 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 06/3, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Theo Hòa Lộc
Doanh Nghiệp