Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 27/2/2017 22:25

Khung chính sách hỗ trợ tái định cư cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.
 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp hoàn thiện Khung chính sách, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm