Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 12/2/2018 08:46

Quảng Trị:

Không có phòng nhưng vẫn có 12 hàm trưởng, phó phòng

Tranh minh họa, theo Petrotimes.vnTranh minh họa, theo Petrotimes.vn

GD&TĐ - Đó là một trong những tồn tại được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra qua thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bố nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức và việc ký họp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2017.

 

   

  Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ khẳng định, về cơ bản, UBND tỉnh Quảng Trị đã căn cứ các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó và tiêu chuẩn ngạch công chức.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Cụ thể là việc UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách thu hút để tuyển thẳng vào công chức không qua thi tuyển đối với một số trường hợp không đúng đối tượng được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuỵển theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (đoàn kiểm tra có 29 trường hợp trong giai đoạn thanh tra). 

  Việc quy định các đối tượng thuộc diện tạo nguồn nhân lực được hợp đồng làm việc tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh và Đề án số 03/ĐA-TU của Thành ủy Đông Hà cho phép một số cơ quan, đơn vị được sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Tại thời điểm thanh tra, đoàn phát hiện 5 cơ quan, đơn vị sử dụng 12 lao động hơp đồng 68 không đúng đối tượng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 2 cơ quan, đơn vị sử dụng 20 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ cơ quan hành chính Nhà nước là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

  Số lượng thành viên hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không đúng quy định tại Điều 10, Điều 13 Thông tư số 13 /2010/TT-BNV.

  Kết luận thanh tra cũng chỉ ra 7 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh (thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý Nhà nước).

  2 trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng hồ sơ không đầy đủ tài liệu việc tuyển dụng công chức. Ngoài ra, 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch hiện giữ (thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch).

  Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa lưu giữ đầy đủ tài liệu về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 16 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Hiện còn 2 đơn vị có số lượng cấp phó vượt 1 người theo quy định.

  Đặc biệt, qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ còn phát hiện Khối Nghiên cứu - Tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị không có tổ chức phòng, nhưng hiện vẫn có 12 người giữ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng là không đúng quy định.

  Để khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các hạn chế, tồn tại.

  UBND tỉnh Quảng Trị phải rà soát, bãi bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm. Chấm dứt việc sử dụng và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo. Có kế hoạch tuyển dụng công chức theo quy định. Đồng thời bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

  Theo Thanhtra.com.vn

  Tin tiêu điểm