Không cần thiết có cả một chương về xếp hạng thư viện

MINH PHONG - 15:38 13/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Nêu ý kiến về vấn đề này, ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, CN & MT của Quốc hội cho rằng, thư viện trong thời buổi hiện nay không phụ thuộc vào nhiều sách, ít sách, to hay nhỏ mà phụ thuộc vào ảnh hưởng của nó.

Đề cập về xếp loại thư viện, ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nêu vấn đề: vì sao chúng ta đặt ra xếp hạng thư viện loại 1 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng từ loại 2 tới loại 4 gần như phân quyền cho Bộ trưởng khác. Vậy Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hơn gì Bộ trưởng khác không. 

Cho rằng việc xếp hạng thư viện là không cần thiết, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế băn khoăn: Xếp hạng này để làm gì, cũng không thấy rõ, và để có chính sách gì cho việc xếp hạng.

Ví dụ, xếp hạng 1 thì có chính sách như thế này, xếp hạng 2 thì có chính sách như thế kia thì mới cần xếp hạng. Ở đây không có mục đích gì mà phải xếp hạng.

Cho ý kiến về nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đặt vấn đề: Chúng ta dành cả một chương về xếp hạng thì có cần thiết không, xếp hạng không phải tiêu chí quan trọng. Các đồng chí bên văn hóa thì cần tiêu chí xếp hạng để 5 năm 1 lần rà lại, xếp hạng lại. Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, không cần thiết có cả một chương về vấn đề này.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc