Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 1/3/2019 20:00

Kho bạc Nhà nước huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng

GD&TĐ - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức thành công phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
 

Tổng khối lượng gọi thầu là 4.000 tỷ đồng; trong đó kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu là 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm là 1.000 tỷ đồng, số còn lại dành cho các kỳ hạn 30 năm.

Kết quả, kỳ hạn 7 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,05%/năm; kỳ hạn 10 năm huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất 4,7%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn này huy động được 1.250 tỷ đồng với lãi suất 4,7%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 30 năm đã huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất 5,79%/năm

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 55.193,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trung Quân