Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 6/7/2017 09:55

Khiếu nại, tố cáo giảm, nhưng số vụ đông người phức tạp tăng

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu: Số vụ việc KN, TC có giảm, nhưng số vụ đông người khiếu kiện gay gắt, phức tạp lại tăng, phổ biển ở lĩnh vực đất đai. Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu: Số vụ việc KN, TC có giảm, nhưng số vụ đông người khiếu kiện gay gắt, phức tạp lại tăng, phổ biển ở lĩnh vực đất đai.

GD&TĐ - Đó là công bố của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu tại Hội nghị Giao ban Thanh tra bộ, ngành 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra chiều 5/7 tại Hà Nội.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2017 cho biết, toàn ngành đã triển khai 3.277 cuộc thanh tra hành chính và 98.098 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 130,6 nghìn tỷ đồng, hơn 4,8 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 110,9 nghìn tỷ đồng và hơn 49,7 nghìn ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 6,2 nghìn tỷ đồng và hơn 3 nghìn ha đất; xử lý tài sản vi phạm với số tiền hơn 6,4 nghìn tỷ đồng; xử phạt hành chính hơn 8,4 nghìn tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 698 tập thể, 10 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 34 vụ, 80 đối tượng.

Về thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, thanh tra, KN, TC và PCTN, 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 479 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 900 đơn vị, kiến nghị xử lý hành chính 172 tổ chức, 310 cá nhân.

Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra cũng được toàn ngành nghiêm túc thực hiện. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.806 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 307 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 57%), 205 ha đất (đạt tỷ lệ 22%); xử lý hành chính 233 tổ chức, 526 cá nhân; khởi tố 7 vụ, 18 đối tượng. 

Trong đó, TTCP đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 18 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 105 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 80,8%). Thanh tra bộ, các cơ quan ngang bộ đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 11 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 202,6 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 169.345 lượt công dân với 118.882 vụ việc; có 2.524 đoàn đông người; đã xử lý 85.843 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 140.603 đơn đã tiếp nhận; có 29.552 đơn KN, đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan; các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 10.219/13.951 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 64%.

Thông qua công tác giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại quyền lợi cho 404 công dân số tiền 24,9 tỷ đồng, 6,2 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 89 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý 22 vụ.

“6 tháng đầu năm 2017, số vụ việc KN, TC có giảm, nhưng số vụ đông người khiếu kiện gay gắt, phức tạp lại tăng, phổ biển nhiều nhất ở lĩnh vực đất đai. Chúng tôi có nhận được 2 báo cáo của ngành Công an và Quân đội, có đưa ra một số vụ việc của địa phương trở thành điểm nóng. Điểm nóng nhiều nhất ở miền Trung và miền Bắc. Sau vụ Formosa và Đồng Tâm, nhiều trường hợp bị kích động, tụ tập đông người, biểu tình gây rối, chống đối lực lượng chức năng, bắt giữ cán bộ trái pháp luật”, Tổng TTCP Phan Văn Sáu nhấn mạnh.

Đối với câu chuyện chồng chéo trong hoạt động thanh tra, gây phiền hà cho doanh nghiệp, Tổng TTCP Phan Văn Sáu khẳng định, từng trải qua bởi đi lên từ địa phương và có 17 năm làm doanh nghiệp. Ví như tại tỉnh An Giang có năm có tới 83 đoàn thanh tra. Có một con đường mà cùng một lúc có nhiều ngành tiến hành thanh tra như kế hoạch, đầu tư, đất đai, giao thông rồi tới kiểm toán. Việc chồng chéo này là hết sức phiền phức với doanh nghiệp. Việc này xuất phát từ luật pháp, kiểm toán và thanh tra chưa quy định rõ, dẫn tới trùng lắp. Tới đây, TTCP sẽ cùng Kiểm toán Nhà nước tổ chức sơ kết công tác phối hợp để cùng tháo gỡ chuyện này.

Cũng theo Tổng TTCP Phan Văn Sáu, TTCP đang tham mưu giúp Chính phủ xây dựng báo cáo công tác KN, TC và PCTN năm 2017 trình Quốc hội khoa XIV tại kỳ họp thứ 4.

 

C.Thắng