Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 22/8/2018 17:42

Khánh Hòa: Triển khai Kết luận số 23 của Ban Bí thư TW Đảng đến các cơ quan báo chí trong tỉnh

Ông Hồ Văn Mừng triển khai Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương tại hội nghị.

Ông Hồ Văn Mừng triển khai Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương tại hội nghị.

GD&TĐ - Sáng 22/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chăn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đến các cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh… trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới, coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Báo chí xuất bản phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc…

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật, đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực…

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Mạnh Tuấn

Tin tiêu điểm