Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 1/4/2019 18:31

"Hy hữu" kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên

Sở ngoại vụ tỉnh Điện BiênSở ngoại vụ tỉnh Điện Biên

GD&TĐ - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Mùa A Sơn đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên.

Ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách vì chưa thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo và họp định kỳ; cùng thống nhất với ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở giữ lại sáu tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định. Thời hạn thi hành từ ngày 21/3/2019.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách vì phản ánh, góp ý kiến đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ trong kiểm điểm cuối năm 2017 không đúng Hướng dẫn 01-HD/TU ngày 28-11-2014 của Tỉnh ủy; cùng ông Nguyễn Công Sơn chưa thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo và họp định kỳ; đã thống nhất với ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở giữ lại sáu tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định. Thời hạn thi hành từ ngày 21/3/2019.

Đây là một trong những sự việc “hy hữu” tại Điện Biên.

Tuấn Ngọc