Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 24/6/2015 21:08

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Nam Định, có 32 xã và 3 thị trấn.

Triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hậu đạt 10/19 tiêu chí; là huyện thuần nông với gần 80% lao động nông nghiệp, ngành nghề phát triển chậm, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thu nhập bình quân đầu người còn thấp (năm 2010 bình quân 11,5 triệu đồng/người). 

Sau 4 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Hải Hậu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện chương trình, toàn huyện đã huy động trên 1.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (nhân dân đóng góp 586 tỷ đồng; vốn cấp trên và ngân sách địa phương 663 tỷ đồng; nguồn vốn khác hơn 259 tỷ đồng). 

Ngoài ra, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 345 ha đất nông nghiệp, 25 ha đất ở và trên 150.000 ngày công lao động tháo, dỡ hàng ngàn công trình để xây dựng các công trình đường giao thông, phúc lợi công cộng.

Năm 2015 và những năm tiếp theo, huyện Hải Hậu tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm gắn với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ