Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 6/12/2016 21:02

Hướng dẫn Công ty Trường Hải nhập khẩu linh kiện xe ô tô khách

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc nhập khẩu linh kiện xe ô tô khách của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao khẩn trương hướng dẫn Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải nhập khẩu linh kiện xe ô tô khách theo quy định.

Thuế nhập khẩu linh kiện xe ô tô khách của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe ô tô, trong đó có các linh kiện ô tô nhập khẩu, theo quy định.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm