Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 29/1/2015 13:00

Hưng Yên phát triển hệ thống trợ giúp và bảo vệ trẻ em

GD&TĐ - Năm 2015, tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và xây dựng, nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. 

Trong khuôn khổ đề án sẽ xây dựng và triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, và các điểm tư vấn cộng đồng, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em; triển khai mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng tại 16 xã trọng điểm của 4 huyện là Phù Cừ, Mỹ Hào, Ân Thi, Tiên Lữ.

Mục tiêu cụ thể của đề án là 95% cán bộ, cộng tác viên tham gia công tác trẻ em trong toàn tỉnh được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và các chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phấn đấu trên 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập; 70% trẻ em được phát hiện và can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

A QUA