Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 11/12/2017 17:35

Hơn 5 nghìn người bán dâm được hỗ trợ giảm hại

Hỗ trợ học nghề cho phụ nữ bán dâmHỗ trợ học nghề cho phụ nữ bán dâm

GD&TĐ - Theo Bộ LĐTB&XH, năm 2017, Nhà nước đã hỗ trợ cho 5.032 lượt người bán dâm gồm hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV, tư vấn trợ giúp pháp lý, hỗ trợ giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh.

Theo thống kê của các tỉnh/thành phố, hiện có 36 địa phương đã triển khai xây dựng thí điểm và duy trì mô hình phòng, chống mại dâm đã triển khai từ các năm trước, trong đó có khoảng 777 người bán dâm và 2.535 người có nguy cơ cao được hưởng lợi từ mô hình.

Trong giai đoạn 2016-2020, đã có 8 địa phương triển khai mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội; 16 địa phương thực hiện mô hình đảm quyền cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm;

10 địa phương đã triển khai mô hình tăng cường năng lực nhóm các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/Câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới.

Bộ LĐTB&XH đã chỉ đạo Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí và tổ chức hoạt động giám sát các tỉnh Cần Thơ, Huế, TPHCM, Tuyên Quang, Quảng Ninh tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ bảo đảm quyền cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Quyết định 361/QĐ-TTg về việc triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 (đã được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hỗ trợ năm 2016).

Bộ LĐTB&XH cũng phối hợp với các tổ chức phi chính phủ (ILO, CARE, SCDI) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả và xây dựng khung giám sát, đánh giá mô hình thí điểm đảm bảo quyền của người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, Hội thảo tham vấn xây dựng Tài liệu hướng dẫn đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, Hội thảo đánh giá về các dịch vụ và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm, Hội thảo tổng kết Dự án và chuyển giao kỹ thuật thực hiện mô hình tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội dành cho người bán dâm.

Năm 2017, đã thực hiện hỗ trợ cho 5.032 lượt người bán dâm, trong đó, số đối tượng được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV là 2.104 lượt người; số đối tượng được tư vấn trợ giúp pháp lý: 2.799 lượt người; số đối tượng được hỗ trợ giáo dục dạy nghề: 38 lượt người; số đối tượng được tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh: 91 lượt người với số tiền 436 triệu đồng.

Nhật Thy