Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 1/1/2014 08:00

Hội thảo Tôn giáo và Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Ảnh MHẢnh MH

GD&TĐ - Sáng 31/12, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tôn giáo và Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa". Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến việc xây dựng mô hình hóa Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa về tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong mối quan hệ giữa Nhà nước và giáo hội các tôn giáo hiện nay.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện hơn nữa chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo và nâng cao quan điểm trong nghị quyết của Đảng, tiếp tục khẳng định sự tồn tại của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ đó, có phương pháp ứng xử khoa học, đúng đắn với tôn giáo, tạo nên những tiền đề, nhân tố cơ bản góp phần cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc..


Hoàng Hà