Thời sự

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Hội thảo Quốc gia tháo gỡ rào cản phát triển của doanh nghiệp

MINH HÀ - 14:26 22/03/2018
Họp báo công bố ấn phẩm "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp" Họp báo công bố ấn phẩm "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp"

Hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung: bối cảnh quốc tế và diễn biến kinh tế VN năm 2017; phân tích những cơ hội và thách thức trong năm 2018 và các năm tiếp theo; đánh giá thực trạng phát triển và vai trò của khu vực doanh nghiệp đối với nền kinh tế; đề xuất giải pháp tổng thể nhằm phát triển khu vực doanh nghiệp; kiến nghị chính sách nhằm tháo gỡ các rào cản, đặc biệt là rào cản về thể chế, cơ chế chính sách và quản lí nhà nước…

Trong khuôn khổ Hội thảo đã công bố ấn phẩm “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2017: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp”. Ấn phẩm do GS.TS Trần Thọ Đạt và PGS.TS Tô Trung Thành đồng chủ biên.

GS.TS Trần Thọ Đạt, hiệu trưởng Trường ĐH KTQD, cho biết, Báo cáo đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2017 trên 4 khu vực vĩ mô chính của nền kinh tế (kinh tế thực, tài chính tiền tệ, kinh tế đối ngoại, ngân sách) cũng như đánh giá tổng quan khu vực doanh nghiệp; đánh giá triển vọng và khuyến nghị chính sách…

Bên cạnh đó, Báo cáo lựa chọn chủ đề các rào cản phát triển đối với doanh nghiệp thông qua đánh giá thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến 4 nội dung: khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức; chi phí lao động; chi phí cơ sở hạ tầng logistics; chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế và hải quan của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm tháo gỡ các rào cản trên thị trường yếu tố (vốn, lao động, cơ sở hạ tầng logistics) và chính sách thuế, hải quan; với mục tiêu tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Báo cáo được giới chuyên môn đánh giá thể hiện quan điểm riêng của các chuyên gia Trường ĐH KTQD, có tính phản biện chính sách một cách độc lập, là tài liệu tham khảo hữu ích cho cá nhà hoạch định chính sách…

Minh Hà

Bình luận của bạn đọc