Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 12/7/2016 20:50

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm – Dự án Sức khỏe và dinh dưỡng học đường

Toàn cảnh Hội thảoToàn cảnh Hội thảo

GD&TĐ - Đây là chủ đề Hội thảo do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tổ chức tại Hà Nội ngày 12/7.

Dự Hội thảo có ông Erwin Nacuray – Phó Giám đốc Quốc gia Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam; ông Trương Đình Bắc – Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế; Đại diện Bộ GD&ĐT, các tỉnh được hưởng thụ dự án: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Dưới sự tài trợ của Wrigley Company Foundation, thông qua tổ chức Save the Children, Dự án Sức khỏe và Dinh dưỡng học đường đã được triển khai từ năm (2011-2016) tại 60 trường (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) tại 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của dự án là cải thiện sức khỏe và kết quả giáo dục của trẻ em trong độ tuổi đi học thông qua việc tăng cường sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tại trường học, thực hiện các hành vi mong đợi về sức khỏe và vệ sinh, bao gồm sức khỏe răng miệng.

Ông Erwin Nacuray phát biểu tại Hội thảo 
Với Hội thảo lần này được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động dự án Sức khỏe và Dinh dưỡng Học đường giữa các cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, các trường thực hiện dự án; Vận động ủng hộ cho công tác Y tế trường học, lồng ghép hướng tới thể chế hóa các nội dung về sức khỏe và dinh dưỡng vào chương trình giảng dạy ngoại khóa, chính khóa và các hoạt động khác trong trường học.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Erwin Nacuray – Phó Giám đốc Quốc gia Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam - cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe và dinh dưỡng đối với kết quả học tập của học sinh Tổ chức Save the Chinlen tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược cho chương trình sức khỏe và Dinh dưỡng học đường.

Nói đến Sức khỏe và Dinh dưỡng học đường, chúng ta không chỉ nhắc đến nước sạch và vệ sinh mà cò bao gồm công tác giáo dục kỹ năng về sức khỏe, cug cáp dịch vụ về sức khỏe và dinh dưỡng tại trường học, các chính sách liên quan đến sức khỏe học đường và sự ủng hộ của của cộng đồng.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Tổ chức Save the Children đã triển khai các chương trình về Sức khỏe và Dinh dưỡng tại Việt Nam từ năm 1990 và kể từ đó chúng tôi đã đầu tư nhiều dự án tại nhiều địa phương trên khắp cả nước.

Qua quá trình triển khai Dự án đến nay cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Chúng tôi cũng mong Dự án sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa trong công việc cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng của các em học sinh.

Đồng thời cũng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của các cơ quan đối tác, từng bước hoàn thiện mô hình và đề xuất nhân rộng mô hình này đến với các vùng nông thôn và vận động cho việc thực hiện các chính sách về Y tế trường học trên phạm vi toàn quốc.

Dự án hiện đang triển khai ở giai đoạn 3 và sẽ được tiếp tục kéo dài đến tháng 8/2017.

Hiền Anh