Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 24/10/2015 15:10

Hội thảo Bảo tàng - Cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận

Hội thảo Bảo tàng - Cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận

GD&TĐ - Vừa qua, nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bảo tàng – cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận”.

Hội thảo là dịp để giới chuyên môn bảo tàng và nghiên cứu cùng thảo luận, đánh giá, chia sẻ các kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động bảo tàng trong thời gian qua. 

Đã có hơn 50 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo tàng, cán bộ quản lý và giảng dạy bảo tàng học, văn hóa học... đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các bảo tàng trung ương và một số bảo tàng địa phương. Hội thảo đã tập trung vào 4 chủ đề: 

1. Nghiên cứu - sưu tầm, xây dựng bộ sưu tập hiện vật: đề cập tới công tác nghiên cứu trong hoạt động bảo tàng; nghiên cứu - sưu tầm xây dựng các bộ sưu tập hiện vật; trong đó nhấn mạnh nghiên cứu - sưu tầm hiện vật đời sống đương đại; quản lý các bộ sưu tập cả trên bình diện lý thuyết và thực tiễn của từng bảo tàng…;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện trưng bày ở bảo tàng: Đề cập đến các vấn đề cụ thể như: Đổi mới xây dựng nội dung cho trưng bày; trưng bày chuyên đề; công tác trưng bày tại các bảo tàng ngành, bảo tàng địa phương hiện nay; trưng bày dựa vào cộng đồng; trưng bày có sự tham gia của cộng đồng; thiết kế đồ họa; xây dựng bản tóm tắt ý tưởng trưng bày….

3. Hoạt động giáo dục và trình diễn văn hóa phi vật thể tại bảo tàng: tập trung vào nội dung như: các hoạt động trình diễn văn hóa phi vật thể tại các bảo tàng; trình diễn theo trưng bày chuyên đề, trình diễn thường niên; hoạt động giáo dục trải nghiệm; hoạt động truyền thông…

4. Cộng đồng trong hoạt động Bảo tàng: Các tham luận ở chủ đề này tập trung theo nội dung: Xác định, nhận diện cộng đồng; Vị trí và vai trò của các cộng đồng trong hoạt động bảo tàng; Cần phải làm gì và làm như thế nào để liên kết giữa bảo tàng và cộng đồng trong hoạt động bảo tàng nói riêng và trong hoạt động bảo tồn văn hóa nói chung; Cách tiếp cận và các phương pháp hoạt động bảo tồn/bảo tàng dựa trên cơ sở của các cộng đồng (photovoice; trưng bày cộng đồng, làm phim cộng đồng...); Vấn đề sử dụng công nghệ thông tin nhằm kết nối bảo tàng với cộng đồng; Nhu cầu và cách thức thiết lập mạng quan hệ giữa bảo tàng và cộng đồng trong hoạt động bảo tàng...

Thông qua hội thảo này, các nhà nghiên cứu, quản lý di sản văn hóa và chuyên gia bảo tàng có dịp cùng nhau nhìn nhận, trao đổi những hạn chế, bất cập cũng như những thách thức, mà giới bảo tàng đang gặp phải. Từ đó, tìm kiếm cách thức đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn hoạt động bảo của các bảo tàng ở Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Lâm

Tin tiêu điểm