Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 10/3/2017 21:53

Hội nghị Ủy ban quốc gia thanh niên Việt Nam lần thứ 28

Hội nghị Ủy ban quốc gia thanh niên Việt Nam lần thứ 28

GD&TĐ - Ngày 10/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia thanh niên Việt Nam (UBQG) lần thứ 28.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cùng các Phó Chủ nhiệm Ủy ban gồm các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa (Bộ Nội vụ), Nguyễn Thị Nghĩa (Bộ GD&ĐT), Nguyễn Trọng Đàm (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực cùng  chủ trì hội nghị  với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia thanh niên Việt Nam năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, hội nghj cũng tập trung các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các Bộ ngành trung ương.

3 nội dung mà báo cáo tổng kết đánh giá kết quả năm 2016 tập trung gồm: Xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách dành cho thanh niên; Công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên và các hoạt động đối ngoại nhà nước về công tác thanh niên.

Năm 2016, UBQG thanh niên Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện các công việc sát kế hoach đã đề ra. Công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm. Công tác phối hợp giữa Ủy ban thanh niên và các Bộ, ngành được thực hiện tích cực, chủ dộng. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên được thực hiện ngày càng khoa học và chuyện nghiệp, đảm bảo lễ tân, tiết kiệm, hiệu quả. Một số giải pháp mới được đưa ra trong tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng Luật, chính sách thanh niên có kết quả rõ nét và phù hợp với yêu cầu chung.

Tuy nhiên, theo báo cáo mà Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban QGTN  Nguyễn Long Hải trình bày thì chế độ thông tin báo cáo các Bộ, ngành có thành viên tham gia Ủy ban quốc gia thanh niên chưa được duy trì thường xuyên. Việc phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2016 còn chậm về tiến độ, khó khăn trong bố trí thời gian làm việc ở một số tỉnh và nhân sự tham gia.Đoàn kiểm tra do chế độ làm việc kiêm nhiệm của ủy viên Ủy ban, ủy viên ban thư ký Ủy ban.

Từ kết quả công tác nam 2016 và yêu cầu đặt ra trong năm 2017, Thường trực Ủy ban thanh niên báo cáo, đề xuất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm nội dung, giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện.
Tại Hội nghị, sau các ý kiến thảo luận của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban đã đưa ra 3 nội dung kiến nghj, đề xuất với Chính phủ.

Ủy ban đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Luật thanh niên (sửa đổi) để đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật Pháp lệnh của Quốc hội năm 2018. đồng thời  tập trung chỉ đạo tổng kết 10 thực hiện Luật thanh niên năm 2005. Chính phủ  quan tâm, chỉ đạo các ngành rà soát, đánh giá tổng kết các nhóm chính sách tác động đến số lượng, chất lượng, cơ cấu tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, từ đó xây dựng chính sách đột phá trong thu hút, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; quan tâm, chỉ đạo tổng kết, đánh giá Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo Thông báo số 327 ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị, trên cơ sở đó giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban QGTN và Trung ương Đoàn TNCS HCM nghiên cứu, xây dựng mô hình bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với thực tiễn để thực hiện Luật Thanh niên có hiệu quả.

Đối với các Bộ, ngành, Ủy ban QGTN đề xuất 2 vấn đề gồm việc tiếp tục triển khai các Đề án, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Cùng với các đề xuất chung, Ủy ban đề nghị một số nội dung cụ thể với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ LĐ-TB&XH. Các kiến nghị này được đưa ra trên cơ sở rà soát các Đề án, Dự án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và yêu cầu của Chính phủ trong thực hiện xây dựng chính sách thanh niên và công tác thanh niên hiện nay.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp ý kiến thiết thực từ các Ủy viên, Chủ nhiệm UBQGTN Lê Quốc Phong cho rằng với từng nội dung cụ thể cần hệ thống đầy đủ để làm tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ trong cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, trong đó đối thoại về chính sách được coi là cách làm mới giúp thanh niên tiếp cận với các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho thanh niên.

Trong năm 2017, dù hệ thống cơ chế chính sách dành cho thanh niên đã đa dạng và nhiều lĩnh vực nhưng đã lâu và cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt, chính sách cần tập trung vào khởi nghiệp cho thanh niên.

Riêng với các chế độ chính sách hiện có, cần nhanh thực hiện hóa giúp mọi đối tượng thanh niên được hưởng quyền lợi sớm, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng và hướng nghiệp và tạo điều kiện thêm về các sân chơi dành cho thanh niên để giảm tỉ lệ thanh niên tham gia vào các vấn đề tiêu cực trong xã hội (ma túy, bạo lực,…).  

Kỳ Vũ

Tin tiêu điểm