Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 25/11/2017 17:39

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị thuộc Bộ.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, ông Trần Đức Lượng- nguyên phó Tổng thanh tra chính phủ, cùng các học viên là lãnh đạo, cán bộ đến từ các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết: Công tác thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ quan trọng của Bộ và là trách nhiệm của tất cả các đơn vị trong đó thanh tra là nòng cốt.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị tập huấn được tổ chức xuất phát từ thực tiễn trong việc thanh tra xử lí đơn thư khiếu nại tố cáo của Bộ GD&ĐT.

Thời gian vừa qua, việc xử lí các vấn đề khiếu nại tố cáo của một số đơn vị thuộc Bộ làm chưa tốt. Một phần là do nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác thanh tra, công tác xử lí đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo chưa cao. Hiểu biết về lĩnh vực này trong việc thực thi công tác thanh tra thực thi pháp luật ở nhiều đơn vị làm chưa tốt.

Các học viên tại lớp tập huấn là lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

Mục đích của hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT về vai trò, nhiệm cụ của công tác thanh tra, về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo xử lí đơn thư, giúp các lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị nâng cao kĩ năng xử lí, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm để tra đổi những nội dung liên quan đến kĩ năng tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, kĩ năng xử lí đơn thư, kĩ năng giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đó là những nội dung rất cần thiết để giúp các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên ở các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT nâng cao nhận thức về công tác thanh tra, kiểm tra.

PV