Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 17/1/2018 15:49

Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2017

Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2017

GD&TĐ - Sáng 17/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2017. Đại diện cho Bộ GD&ĐT, thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dự hội nghị.

Trong năm 2017, các nhà xuất bản trong cả nước đã đăng ký 63.814 tên xuất bản phẩm; Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận 62.800 tên xuất bản phẩm. 60 nhà xuất bản nộp lưu chiểu 30.157 xuất bản phẩm.

Năm 2017, các nhà xuất bản đã chủ động khai thác, xuất bản nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả các loại sách.

Bên cạnh đó là xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước trong năm 2017. Một số nhà xuất bản tích cực trong việc tiếp tục xuất bản nhiều xuất bản phẩm tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, một số cơ quan chủ quản chưa có sự hỗ trợ, đầu tư đúng mức cho nhà xuất bản để tháo gỡ khó khăn. Đến nay vẫn còn 22 nhà xuất bản chưa được cấp đổi giấy phép thành lập do thiếu một trong những điều kiện hoạt động hoặc chưa hoàn hiện hồ sơ cấp đổi.

Mặc dù đã quá thời hạn hơn 2 năm nhưng tiến độ của việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản đang rất chậm. Đã xảy ra tình trạng một số cơ quan chủ quản thực hiện cơ cấu, tổ chức lại hoạt động của nhà xuất bản không theo quy định của Luật Xuất bản.

Phân tích những mặt thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đang đặt ra, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đề nghị các nhà xuất bản chủ động xây dựng kế hoạch trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, kế hoạch chung của ngành.

Trong năm 2018, các cơ quan chủ quản và NXB sẽ tập trung nghiên cứu chuyển đổi NXB trực thuộc theo loại hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bước đầu thực hiện việc chuyển đổi các NXB địa phương, NXB phục vụ chính trị và thông tin đối ngoại sang loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.

Cùng với đó là việc tăng cường đầu tư nguồn lực cho các NXB, chú trọng cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, tích cực đặt hàng xuất bản phẩm. Kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động trong từng đơn vị, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Vân Anh