Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 24/1/2015 15:28

Hoàn thiện quy hoạch tổng thể lễ hội

Hoàn thiện quy hoạch tổng thể lễ hội

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có chỉ đạo về Quy hoạch tổng thể lễ hội giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lễ hội là di sản văn hóa chứa đựng nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hoạt động lễ hội là nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt đời sống của nhân dân. Thời gian qua, hoạt động lễ hội diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú trên khắp các địa phương trong cả nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh.

Bên cạnh mặt tích cực nói trên, còn bộc lộ nhiều bất cập cần phải được chấn chỉnh kịp thời để khắc phục, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động lễ hội, phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch lễ hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1185/VPCP-KGVX ngày 29/12/2012.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ