Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 14/7/2017 15:04

Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển

Lãnh đạo UB trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo UB trung ương Mặt trận Lào tại hội nghị

Lãnh đạo UB trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo UB trung ương Mặt trận Lào tại hội nghị

GD&TĐ - Ngày 14/7, Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020 được diễn ra tại Tp. Đồng Hới (Quảng Bình).

Hội nghị này nhằm thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bản ghi nhớ của Hội nghị Chủ tịch mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam.

Hơn nữa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận hai nước ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Việc xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình hữu nghị theo tinh thần Thông cáo chung được ký tại Khăm Muộn năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của các tỉnh chung đường biên giới và của cả hai nước Việt Nam – Lào.

Khẳng định về điều này, ông Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào cho biết: Hoạt động của Mặt trận hai nước trong các giai đoạn lịch sử đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc.

Để tiếp tục thắt chặt và thực hiện hiệu quả mối quan hệ giữa hai nước, hai bên cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước.

Phổ biến rộng rãi thông tin về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nhân dân khu vực biên giới cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Mặt trận của 10 tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ đất nước, quê hương, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực biên giới, quan tâm xây dựng các khu dân cư, thôn, bản an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB trung ương MTTQ Việt Nam mong Ủy ban Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020…

Vĩnh Quý