Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 17/6/2017 14:35

Hỗ trợ thiết thực cho đồng bào các dân tộc

Các em HS người La Hủ cùng cô giáo tại Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Bum Tở (Mường Tè - Lai Châu)

Các em HS người La Hủ cùng cô giáo tại Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Bum Tở (Mường Tè - Lai Châu)

GD&TĐ - Ủy ban Dân tộc cho biết đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025. Trong đó nêu rõ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Cụ thể, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này là hộ đồng bào, hộ nghèo các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Địa bàn thực hiện tại 194 thôn, bản có đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống tại 93 xã thuộc 37 huyện của 12 tỉnh theo danh sách cụ thể.

Những đối tượng trên sẽ được hỗ trợ giống, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao và một số vật tư đầu vào làm tăng giá trị sản phẩm thông qua hình thức tổ chức sản xuất thích hợp (tổ hợp tác). Mức hỗ trợ 500 triệu đồng/tổ hợp tác/thôn, bản cho mô hình phát triển sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương (số mô hình lựa chọn không quá 30% trong tổng số 194 thôn, bản)…

Trước đó, giữa tháng 5/2017, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, HS, SV dân tộc rất ít người. Đây là con em thuộc 16 dân tộc rất ít người (dân số dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ). Theo đó, trẻ mẫu giáo, HS, SV dân tộc rất ít người được ưu tiên vào học tại các cơ sở GD phù hợp theo nguyện vọng; kèm theo đó là các chính sách thiết thực hỗ trợ học tập cho các em.

Việt Dũng

Tin tiêu điểm