Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/6/2015 23:33

Hỗ trợ Gia Lai hơn 353 tấn gạo

Hỗ trợ Gia Lai hơn 353 tấn gạo

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 353,685 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt và vùng bị hạn hán.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, Tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ