Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 15/11/2013 12:52

Hỗ trợ cho các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ cho các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ hoàn cảnh khó khăn

Chiều 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc họp nhằm cho ý kiến về các đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Tạm thời hỗ trợ cho các đối tượng là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu còn khó khăn trong cuộc sống (thực hiện theo Kết luận số 59 của Ban Bí thư); hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức biên chế chuyên trách của Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt danh sách cụ thể các đối tượng là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc để Bộ Tài chính tiến hành chuyển tiền đến các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ thuộc diện được hỗ trợ . Phó Thủ tướng lưu ý đối tượng, tiêu chuẩn hỗ trợ và thời gian thực hiện tuân thủ theo Kết luận số 59 của Ban Bí thư.

Đồng thời trong quá trình thực hiện thì tiếp tục xem xét kiến nghị của các cơ quan có liên quan về việc xét các đối tượng tiêu biểu, thực hiện trợ cấp như thế nào… Có thể tiến hành sơ kết việc thực hiện Kết luận 59 để tiếp tục thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; cho ý kiến cụ thể đối với kiến nghị về biên chế cho cán bộ Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh trong bối cảnh không tăng thêm biên chế Nhà nước.

Theo Chinhphu.vn