Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/6/2015 23:23

Hỗ trợ 28 tỷ đồng cho Quảng Trị chống hạn

Hỗ trợ 28 tỷ đồng cho Quảng Trị chống hạn

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý trước mắt hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 28 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách nhà nước 2015 để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác chống hạn của địa phương.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương xử lý cụ thể theo quy định; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu kinh phí chống hạn của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách chung để hỗ trợ chuyển đổi cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Không để người dân bị đói, khát

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác chống hạn; rà soát các hộ thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, nhất là các hộ nghèo, hộ chính sách, để chủ động hỗ trợ kịp thời, bảo đảm không để người dân bị đói, khát; chú ý phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc ở những vùng bị hạn.

Tỉnh cũng cần có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và kinh doanh nông sản. 

Nguồn: Văn phòng Chính phủ