Hỗ trợ 100% giá vé trong 15 ngày đầu đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

ĐĂNG SƠN - 06:58 09/04/2019
Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu  tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác. Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác.

Theo phương án của UBND TP Hà Nội đưa ra, mức hỗ trợ sẽ tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt nhanh - BRT.

Cụ thể, sẽ hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng là người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ 50% đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi; hỗ trợ 30% dành cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Đặc biệt, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác thương mại.

Ước tính, mức hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên tham gia sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông là hơn 14 tỷ đồng/năm.

Đăng Sơn

Bình luận của bạn đọc