Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 20/12/2018 17:00

Hiệu quả chương trình hỗ trợ sản xuất ở Lục Yên

Hiệu quả chương trình hỗ trợ sản xuất ở Lục Yên

GD&TĐ - Huyện Lục Yên (Yên Bái) hiện có 15 xã thuộc khu vực 3, 159 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp người dân vùng khó khăn xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, thời gian qua huyện Lục Yên đã triển khai nhiều chương trình, dự án thuộc nguồn vốn 135, trong đó có chương trình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, góp phân thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Là lính Cụ Hồ, lại là con người cần cù, chịu khó nên chỉ sau vài năm xuất ngũ trở về địa phương từ gia đình thuộc hộ nghèo ông Hoàng Văn Tình ở thôn Bó Luông, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá. Năm 2016, ông được hỗ trợ 15 triệu đồng để làm chuồng trại chăn nuôi từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất vùng 135,  từ đó ông mạnh dạn đầu tư tăng thêm đàn trâu, bò, nuôi theo hướng bán công nghiệp.

Hiện nay, ông Tình có 16 con trâu, bò, trong đó có 4 con trâu nái sinh sản và 4 con bò nái sinh sản, trung bình mỗi năm cho gia đình ông thu lãi hơn trăm triệu đồng, chỉ tính riêng đầu năm 2018, gia đình ông Tình đã bán 9 con trâu ghé và bê, thu về 120 triệu đồng. Để chủ động nguồn thức ăn ông Tình đầu tư trồng 7 sào cỏ voi cùng với đó thu mua rơm, cây ngô của bà con trong vùng về ủ. Ông Hoàng Văn Tình - Thôn Bó Luông, xã Vĩnh Lạc cho biết: “Tôi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được hỗ trợ về con giống, chuồng trại để mở rộng mô hình. Đặc biệt con giống là quan trọng vì khi có con giống tốt thì sẽ cho những con ghé, con bê khỏe mạnh, ít bệnh tật, hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Từ nguồn vốn chương trình hỗ trợ sản xuất vùng 135, gia đình bà Hoàng Thị Giang ở thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến cùng 4 hộ gia đình trong thôn được hỗ trợ mỗi gia đình 50 con gà, ngoài ra còn được tham gia tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi gà, từ đó gia đình bà Giang mạnh dạn vay thêm vốn mở rộng chăn nuôi, mỗi năm bà Giang nuôi 2 lứa gà, mỗi lứa hằng trăm con, cho thu lãi gần 20 triệu đồng, ngoài ra gia đình còn đầu tư chăn nuôi 6 con bò. Từ hộ nghèo gia đình bà Giang đã thoát nghèo và vươn lên là hộ có kinh tế khá.

Ông Lự Kim Vy - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc cho biết: Trong quá trình thực hiện xã chú trọng việc lựa chọn chương trình, dự án sao cho phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình, phù hợp với điều kiện của địa phương sao cho hiệu quả nhất. Tập trung kiểm tra, rà soát các đối tượng, đảm bảo thực hiện đúng nhu cầu, đúng đối tượng, đúng vùng hỗ trợ.

Huyện Lục Yên hiện có 15 xã thuộc khu vực 3, 159 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp người dân vùng khó khăn xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, thời gian qua huyện Lục Yên đã triển khai nhiều chương trình, dự án thuộc nguồn vốn 135, trong đó có chương trình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Công tác giảm nghèo huyện chủ động tham mưu với UBND huyện kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên, hướng dẫn, đôn đốc phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai các hợp phần dự án đầu tư cho các xã nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn đầu tư phù hợp trên nguyên tắc công khai, dân chủ. 

Đối với cấp xã cũng thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban quản lý cấp xã, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng chuyên môn của huyện để thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, lập dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng nhu cầu thực tế của người dân, trên cơ sở định hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện theo từng hạng mục đầu tư phù hợp với điều kiện của địa phương như hỗ trợ vật nuôi, giống cây ăn quả có múi, cây lâm nghiệp, phân bón, máy móc công cụ sản xuất nông nghiệp.

Năm 2018, huyện Lục Yên được giao 4 tỷ 536 triệu đồng để thực hiện đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân vùng 135, đến nay UBND huyện Lục Yên đã phân bổ nguồn vốn cho các xã, với 1.432 hộ tham gia, trong đó có 24 nhóm hộ. Các danh mục thực hiện gồm: Hỗ trợ mua giống trâu, bò cái sinh sản kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hỗ trợ chăn nuôi gia cầm, kinh phí 912 triệu đồng. Hỗ trợ máy móc nông nghiệp, kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp, kinh phí gần 484 triệu đồng. Hỗ trợ lợn nái sinh sản với kinh phí 622 triệu đồng và hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt với kinh phí 100 triệu đồng. Hiện nay, huyện Lục Yên đang tiếp tục triển khai dự án và đảm bảo tiến độ giải ngân 100% trong tháng 12.

Từ các chương trình, dự án hỗ trợ người dân vùng đặc biệt khó khăn sản xuất nông, lâm nghiệp đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng 3 trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp cận được nguồn vốn, tiếp cận với tiến bộ khoa học kĩ huật, công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc nông cụ, các quy trình canh tác tiên tiến giúp các hộ tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần mỗi năm huyện giảm trên 5% hộ nghèo.

Ông Tăng Kết Dư - Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói: Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ người dân hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các vùng 135 trên địa bàn huyện Lục Yên còn gặp một số khó khăn như việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các dự án, tiểu dự án còn hạn chế. Việc thực hiện hỗ trợ còn riêng lẻ, hỗ trợ theo nhóm hộ gia đình còn thấp, mới thực hiện được ở  hạng mục hỗ trợ máy móc nông nghiệp. Việc phân bổ vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo có lúc còn chậm dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các hợp phân hỗ trợ cho người dân. Nguồn lực đầu tư hỗ trơ chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế của địa phương, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đặc biệt khó khăn sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Lục Yên kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số chính sách để phù hợp với điều kiện thực tế, bổ sung dự án hỗ trợ nuôi trâu cái sinh sản luân chuyển, bổ sung các hạng mục hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong các chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn. Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản và có kế hoạch phân bổ nguồn vốn theo giai đoạn để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Duy Khánh

Tin tiêu điểm