Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 21/2/2017 08:07

Hải Dương: 20 cơ quan tuyển dụng 213 hợp đồng lao động trái quy định

Thông báo kết luận thanh tra số 94/TB-TTBNVThông báo kết luận thanh tra số 94/TB-TTBNV

Đó là nội dung Thông báo kết luận thanh tra số 94/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương.

Ngày 15/2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có Thông báo kết luận thanh tra số 94/TB-TTBNV việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo; quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Hải Dương.

Theo nội dung thông báo kết luận thanh tra số 94/TB-TTBNV thì kế hoạch biên chế năm 2014, 2015 và 2016 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Bộ Nội vụ chậm theo quy định; giao chỉ tiêu công chức năm 2013, 2014 và 2016 cho các cơ quan vượt so với Bộ Nội vụ giao; chưa điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại một số cơ quan để phù hợp với quy định của pháp luật.

Có 10 cơ quan sử dụng 79 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính; 1 cơ quan sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt so với chỉ tiêu được giao; 2 cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức.

“Còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ (chủ yếu là thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ) chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm, một số trường hợp bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ trình tự (chủ yếu là thiếu đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề xuất, giới thiệu phương án nhân sự; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp khi bổ nhiệm lại, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại); 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó.

Nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc sở ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc chưa hết thời gian giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ không đúng quy định” - Thông báo nêu rõ.

Bên cạnh đó, 1 viên chức được bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo của công chức, 2 công chức xã được điều động, bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện không đúng quy định, 1 trường hợp bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm chức vụ của cơ quan khác không đúng thẩm quyền bổ nhiệm.

Qua kiểm tra có 520 hồ sơ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, còn phát hiện 282 hồ sơ thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, có 4 trường hợp giữ ngạch công chức không phù hợp với vị trí việc làm.

Hai Duong: 20 co quan tuyen dung 213 HDLD trai quy dinh - Anh 2

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương, nơi bị thanh tra trước đó vì bổ nhiệm, đề bạt công chức tràn lan

Việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, thông báo khẳng định: “tỉnh Hải Dương có 20 cơ quan thực hiện ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của pháp luật”.

Với những tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện chấm dứt việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc của công chức và thực hiện hợp đồng lao động, để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tuyển dụng công chức theo quy định; thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật; rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn công chức để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu hồ sơ công chức;

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương phải xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn; có kế hoạch gửi công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đi đào tạo, bồi dưỡng trước ngày 30/6/2017.

Đồng thời, tỉnh Hải Dương kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định của pháp luật…

Theo Thái Hà
Doanh Nghiệp