Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các bãi tập kết VLXD sai phạm ven sông

ĐĂNG CHUNG - 18:39 06/03/2019
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Cụ thể, trên địa bàn hiện nay đang có 17 quận, huyện, thị xã sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng, tổng số tính đển thời điểm báo cáo là 260 bãi chứa. Trong đó, 121/260 bãi chứa phù hợp với tiêu chí sử dụng đất làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng; 39/260 tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất; 87/260 bãi chứa không phù hợp với tiêu chí; 9/260 bãi chứa được UBND quận, huyện báo cáo không còn hoạt động hoặc các bãi chứa thuộc quy hoạch cảng, Sở Giao thông Vận tải đề nghị không sắp xếp.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, đối với các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng không đảm bảo các điều kiện, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm; tổ chức giải tỏa dứt điểm, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước 30/6/2019.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan đề xuất cụ thể việc quản lý, sử dụng đất theo quy định. Báo cáo UBND thành phố trước 15/3/2019.

Đăng Chung

Bình luận của bạn đọc