Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 22/5/2019 08:51

Hà Nội: Thu hồi đất, cắm mốc giới giải phóng mặt bằng 63 dự án tại Chương Mỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm thông tin tại Hội nghị chiều 21/5.Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm thông tin tại Hội nghị chiều 21/5.

GD&TĐ - Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức chiều 21/5, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm 2019.

Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, thời gian qua huyện đã thực hiện thu hồi đất, cắm mốc giới GPMB 63/81 dự án, công trình (đạt 77,77%). Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho 329 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 46,8ha bằng 160% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa: Đã kê khai đăng ký 44.160 trên tổng số 44.589 hộ đạt 99,04%; đã cấp giấy chứng nhận cho 43.665 hộ, đạt 98,88% số hộ đã kê khai; cấp 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, tiến độ chung toàn huyện đạt 93,92%...

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, tiếp dân, giải khuyết KNTC, PCTN trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tiến hành 6 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra hành chính theo kế hoạch và thanh/kiểm tra đột xuất 22 cuộc về công tác quản lý đất công ích; Thực hiện việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, kịp thời đơn, kịp thời giải quyết các vụ việc KNTC; kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn trong việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Đã tiếp 399 lượt/507 người đến đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; đã tiếp nhận 385 đơn liên quan đến 132 vụ việc.

Huyện đã thực hiện công tác rà soát VBQPPL; xử lý vi phạm hành chính do huyện ban hành (quyết định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự 12 trường hợp; hoạt động xây dựng 2 trường hợp; môi trường 9 trường hợp; y tế 2 trường hợp; ATTP 1 trường hợp, PCCC 1 trường hợp… 

Đăng Chung