Thời sự

Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 70%

ANH QUANG - 17:13 16/01/2020
Gắn đào tạo với doanh nghiệp là một giải pháp nâng cao chất lượng lao động. Gắn đào tạo với doanh nghiệp là một giải pháp nâng cao chất lượng lao động.

Hà Nội đặt chỉ tiêu trong năm 2020 giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động. Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%.

Để thực hiện, Hà Nội đề ra nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ưng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của các cơ sở dạy nghề. Phát triển chương trình giáo dục theo hướng chuẩn hóa theo quy định và tiếp cận với trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế. Phối hợp gắn kết doanh nghiệp tham gia vào quá trình biên soạn chương trình, giáo trình. Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Đào tạo theo địa chỉ sử dụng để phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về lao động, việc làm thông qua nhiều hình thức đa dạng như các cổng thông tin điện tử về việc làm, bản tin, website… Nâng cao hiệu quả của hệ thống sàn giao dịch việc làm vệ tinh, tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động tra cứu, kết nối thông tin. Phát triển website “vieclamhanoi.net” thành cổng thông tin điện tử về lao động việc làm thành phố…

Anh Quang

Bình luận của bạn đọc