Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 3/1/2018 17:31

Hà Nội: Phấn đấu 100% cửa hàng trái cây nội thành được cấp biển nhận diện

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hà Nội phấn đấu hết năm 2018 có 100% cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận nội thành có đăng ký kinh doanh, có biển nhận diện và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng.

Thông tin trên được Sở Công Thương Hà Nội đưa ra tại Công văn số 6677/SCT-QLTM đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND Thành phố giao tại Đề án trái cây năm 2018.

Công văn nêu rõ, Sở Công Thương đã phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận triển khai thực hiện Đề án trái cây trong năm 2017 và đạt được một số kết quả rõ nét. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc...

Nhằm phấn đấu hết năm 2018 có 100% cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận nội thành có đăng ký kinh doanh, có biển nhận diện và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng...

Sở Công Thương đề nghị sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND 12 quận rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ do UBND thành phố giao tại Kế hoạch 215/KH-UBND ngày 6/10/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của TP. Hà Nội".

Từ đó, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chất lượng, đúng tiến độ được giao trong năm 2018.

UBND các quận nội thành cần tiếp tục xây dựng các nội dung tuyên truyền; thường xuyên phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, Công Thương, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đến từng tổ chức, cá nhân, cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Đề án.

Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận khi có sự thay đổi. Hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh trái cây bổ sung, hoàn thiện các điều kiện để được cấp giấy đăng ký kinh doanh, các loại giấy tờ về an toàn thực phẩm và cải tạo, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo quy định của Đề án (xong trước tháng 3/2018).

Tập trung đẩy nhanh công tác cấp giấy đăng ký kinh doanh, các loại giấy tờ về an toàn thực phẩm cho các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn theo phân cấp.

Tiếp tục rà soát các cửa hàng đủ điều kiện để cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn; công khai các cửa hàng bảo đảm an toàn thực phẩm được cấp biển nhận diện, các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm...

Bích Phương
Theo Chinhphu.vn