Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 28/6/2017 07:17

Hà Nội giảm được 17 Phó giám đốc Sở

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất  3 quỹ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ

GD&TĐ - Theo kết quả đợt khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017, 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế được 3 đợt với 269 trường hợp; xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế.

Cụ thể, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 trong tổng số 82 phó giám đốc sở, với tỷ lệ giảm 20,7%; 26/182 trưởng phòng và 116/517 phó phòng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Hà Nội giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị; tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; Quỹ Phát triển đất thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố; giảm số ban quản lý dự án trên địa bàn từ 70 xuống 41 ban. Các ban quản lý dự án thuộc thành phố cũng giảm từ 26 xuống còn 5.
Trong đó, kết quả của việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đối với 5 ban quản lý là giảm 73/108 phòng; giảm 177/308 trưởng phó đơn vị, phòng; giảm 7/23 trụ sở làm việc.
Tuy nhiên, tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp chậm so với yêu cầu; việc thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn; một số đơn vị sở, ngành của thành phố chưa chủ động, chưa tích cực trong kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế.
Ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội kiến nghị tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; chấn chỉnh và có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã không thực hiện ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ công tác chuyên môn...

Đ.H (theo ĐCSVN)

Tin tiêu điểm